Hop til indholdet.

Hvordan gør man komplekse applikationer, der primært anvendes af ekspertbrugere, tilgængelige og brugervenlige på tablets?

Det handler primært om at vurdere, hvor meget eller hvor lidt af den komplekse data, det er nødvendigt at tage med på tabletversionen – og kunsten er at skabe den rette balance mellem muligheder og brugervenlighed.

For at finde denne balance gør vi ekspertbrugere til en del af designprocessen. Det giver os indblik i deres arbejdsflows, behov og ønsker – og vi får en forståelse af, hvad deres arbejde går ud på. Vi lytter så meget som muligt – men samtidig kan det være nødvendigt at gå imod deres ønsker en gang imellem.

Desuden forsøger vi at designe langsigtede løsninger, der ikke begrænser mulighederne for yderligere udvikling. En applikation er nemlig aldrig færdig – den udvikles hele tiden.

Denne artikel indeholder vores refleksioner over nogle af de udfordringer, vi har mødt, når vi overfører komplekse applikationer og arbejdsværktøjer til tablets.

Fra komplekst system til mobilt værktøj
For nyligt afsluttede vi et projekt for Vejdirektoratet, hvor vi designede en webapplikation til tablet. Vejman.dk samler al data om de danske veje og bruges af landmålere og kommunale vejfolk, hvoraf en stor del arbejder ‘ude i marken’ dvs. fra veje, broer og cykelstier. Applikationen bruges blandt andet til at indrapportere huller i vejene, nye lygtepæle samt godkende og afvise byggesager.

Det er en verden, der ligger langt fra vores job som UX designere (sådan er det ofte, når vi designer arbejdsværktøjer) og det viser sig desuden at være et meget komplekst domæne.

Projektet medfører en række udfordringer:

  • Hvordan kan vi gøre store datamængder tilgængelige og brugervenlige på tablet?
  • Hvordan sikrer vi, at designet passer til ekspertbrugernes forskellige udendørs arbejdssituationer?
  • Hvordan skaber vi en løsning, der er simpel at tilgå, men samtidig ikke begrænser muligheden for at kunne udvikles, når nye brugerbehov opstår?

Det er med afsæt i disse udfordringer, jeg vil dele nogle af de erfaringer vi fik med at designe komplekse arbejdssystemer til ekspertbrugere til tablet.

1. Kompleks data – skal det med eller ej?
Som mange andre arbejdsværktøjer er Vejman.dk meget komplekst. En stor datamængde og mange forskellige arbejdsopgaver gør det svært at loade det nuværende system ’i marken’, hvor forbindelse ofte er dårlig.
Ved at designe en mere simpel løsning og fjerne en række funktioner på tabletversionen, kunne vi imødekomme disse problemer. Men da vi talte med brugerne i både workshops og interviews, gav størstedelen udtryk for, at de havde brug for ALT data, også når de arbejder i marken.

Dette gik imod projektets oprindelige tanke om et mere simpelt system med færre funktioner. Og det krævede, at vi blev nødt til gennem hele projektet at stille spørgsmålstegn ved, hvor komplekst eller simpelt et system egentligt skal være, når det skal anvendes af ekspertbrugere, der samtidig arbejder fra en cykel i vejkanten?

For at finde det rette niveau af kompleksitet, byggede vi en interaktiv prototype så vi kunne teste, hvordan brugerne egentlig ville anvende den nye version på tablet.

Testresultaterne viste, at brugerne faktisk kun anvendte nogle af funktionerne og langt fra dem alle. Som altid var det her vigtigt at finde en balance mellem både at lytte til det, brugerne siger, og samtidig observere det, de faktisk gør i brugertestene – det er nemlig ikke altid det samme.

Spørgsmålet er så, hvorvidt al data skulle med i et tabletdesign eller ej? Der er både for og imod. På den ene side er det nødvendigt at foretage nogle fravalg – både for at undgå, at brugeren skal navigere i unødvendigt store systemer på en tablet og fordi loadtider er langsomme uden et trådløst netværk. På den anden side har ekspertbrugere brug for at tilgå og uploade meget specifik data, hvis de skal arbejde effektivt.

I dette projekt endte vi med at begrænse mængden af data for at sikre hurtigere loadtider i marken – da performance ellers spændte ben for et effektivt brug af applikationen. For at sikre denne beslutning inddrog vi løbende brugerne for at være i stand til at skære de rigtige data og funktioner fra.

2. Nye funktioner = Modvillige brugere
I vejman.dk i dag er al data slået til fra start, hvilket gør det tungt at loade og besværligt at navigere i. For tabletversionen besluttede vi at ændre dette ved at introducere en ny funktion: Brugerprofiler.

En brugerprofil er en række indstillinger, der gemmes til en særlig arbejdsopgave, og brugeren kan have lige så mange profiler, de ønsker. Brugerprofilerne gør det langt hurtigere at skifte mellem forskellige visninger i applikationen og mindsker loadtiderne. Men en ny funktion betyder ligeledes, at vi ændrer brugernes nuværende arbejdsflow.

Skønt der altid er en risiko for modstand, når man introducerer nye funktioner, havde vi dog en forventning om, at ekspertbrugerne ville være positive, da de bruger systemet dagligt og oplever nogle problemer, som profilerne ville være med til at løse.

Gennem en række brugertest fandt vi overraskende nok, at ekspertbrugerne slet ikke kunne finde ud af at bruge eller  forstå nytten af brugerprofiler. Og der viste sig en tydelig sammenhæng mellem brugerens mangel på forståelse og hvor mange års erfaring, han/hun havde med applikationen. Nyere brugere af applikationen var positive overfor brugerprofiler, mens garvede ekspertbrugere havde en tendens til at være modvillige og uforstående.

Når brugerne er kritiske eller ikke forstår en feature i en brugertest er det noget, vi altid lytter til og tager alvorligt. Men i dette tilfælde besluttede vi alligevel at trodse deres skepsis i og inkludere den ny funktion i designet. I spændingsfeltet mellem et problem og en mulig løsning opstår der af og til muligheden for at skabe en bedre arbejdsgang og et mere brugervenligt design. I tilfældet med Vejman.dk fik vi mulighed for at designe en ny funktion, der faktisk kunne forbedre deres processer – og det valgte vi at gøre, trods brugernes protest.

Når der designes til langsigtede løsninger, er det vigtigt ikke kun at lytte til ekspertbrugerne, men også designe en løsning, der kan rumme fremtidige brugeres behov. Så selvom store ændringer i arbejdsflowet kan være en kortsigtet pine, så er der ofte en langsigtet gevinst – både for hver enkelt bruger og hele organisationen.

3. Design til fremtidens brugere
At designe til fremtiden er ikke bare et kækt slogan – det betyder, at vi forsøger at tænke fremad, når vi designer. Det er derfor vigtigt at forsøge at forstå organisations langsigtede mål for løsningen.

I organisationerne kommer der hele tiden nye brugere, samtidig med at de eksisterende brugere forsvinder. Derudover kan de nuværende brugere advokere for indgroede vaner, som ikke nødvendigvis angiver de mest logiske måder at gøre tingene på. De har allerede accepteret de gamle omstændelige arbejdsflows, selvom disse arbejdsflows kan gøres langt mere effektive og meningsfulde, hvis vi tænker nyt.

Organisationers applikationer er i konstant forandring. Der kommer hele tiden nye opdateringer og teknologier til, samtidig med at brugernes arbejdsflow konstant udvikler sig. I arbejdet med design af applikationer må vi holde for øje, at vi ikke altid kan forudse præcist, hvilke forandringer vores løsning møder fremadrettet. Derfor er det vigtigt at designe løsninger, der kan udbygges med flere funktioner, hvis der opstår ændringer i brugernes arbejdsflows, hvilket kan betyde, at kompleksiteten og kravet til systemet forøges.