Hop til indholdet.

UX design til digitale værktøjer til medicinalbranchen

DLI MI leverer markedsundersøgelser og markedsdata om medicinalbranchen i Danmark og Skandinavien.

De formidler bl.a. data om salg, produktudbredelse, prissætning, markedsdynamikker og statistik. DLI MI har samtidig en række digitale produkter, der formidler og udbreder denne viden.

Usable Machine har leveret UX design til en række af DLI MI's digitale produkter, herunder værktøjer til salg- og markedsovervågning samt prissætning af medicinalprodukter.

Processen begyndte med interviews med udvalgte brugere, hvor vi afdækkede deres arbejdsgange, problemstillinger og ønsker til de digitale værktøjer. Efterfølgende udarbejdede vi wireframes og interaktive prototyper i tæt samarbejde med DLI MI, der bidrog med ekspertviden om domænet. Prototyperne kunne vi derefter teste med brugerne og igen få deres validering af funktionalitet, koncept og design.

Vi har været med til at skabe nogle brugervenlige og appellerende løsninger, der imødekommer brugernes arbejdsgange og behov.

Vi har desuden lavet UX Design til www.dli-mi.dk i samarbejde med Taws Digital.