Hop til indholdet.

Metadataprojekt for DR

DR er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan de kan forbedre arbejdsprocesserne for de medarbejdere, der leverer og metadaterer video til tv, web, apps og sociale medier.

Projektet skal skabe en ensartet arbejdsproces på tværs af redaktioner og faggrupper i DR. Arbejdsprocessen skal være hurtig og let at lære for nye medarbejdere og således spare tid og penge. Samtidig skal datakvaliteten højnes, så videoerne er lette at finde og anvende af alle DR's medarbejdere.

Usable Machine faciliterede en brugercentreret designproces, hvor vi indledte med en række workshops med de forskellige brugergrupper. De nuværende arbejdsprocesser blev kortlagt og analyseret i forhold til hvilke problemer, der er, og hvordan processen kan forbedres. Vi skitserede derefter bud på en ny proces samt hvordan, det kunne se ud i de systemer, der anvendes.

Derefter udarbejdede vi en interaktiv prototype i tæt samarbejde med DR, der visualiserede et nyt system, hvor videoer kunne uploades, gemmes og beklædes med metadata i form af beskrivelser, medvirkende, tags osv. Prototypen viste hermed et bud på, hvordan et hurtigere og mere effektivt arbejdsflow kunne understøttes af et nyt system.

Prototypen blev testet på en række brugere, der alle arbejde med digital videoproduktion, hvorefter den blev justeret, så de fundne problemer blev løst og den blev både intuitiv og behagelig at arbejde i.