Hop til indholdet.

Applikation til tidsregistrering

TimeLog Project er en webapplikation til tidregistrering, projektstyring og meget mere.

Usable Machine har redesignet de mest centrale områder i applikationen. Opgaven handlede om at skabe et brugervenligt design, men også om at skabe et design, der er sjovt at bruge. En udfordring på et område som tidsregistrering, der for de fleste er en sur pligt.

Projektet har forløbet over en række designforløb, hvorefter området eller modulet er blevet implementeret og launchet. Hvert forløb starter med en analyse af slutbrugerne, hvor vi identificerer brugertyperne og deres kvalifikationer, arbejdsgange og behov. Til dette anvender vi Personas og scenarier.

Designet bliver til i form af en interaktiv prototype, der demonstrerer det endelige design med interaktivitet og dynamiske effekter, så det er let at forestille sig til det endelige interface – og samtidig gør det muligt at teste designet på brugerne i et tidligt stadie. For hvert forløb tester vi med forskellige brugertyper, f.eks. konsulenter, CEO’s, projektledere og bogholdere. Brugervenlighedstestene giver en klar indikation af, hvad der fungerer godt og dårligt i designet – og sikrer det endelige designs kvalitet.