Hop til indholdet.

DESIGNPROCES

Vi designe innovative produkter og effektive værktøjer gennem en brugercentreret designproces, der involverer brugere fra start til slut.

.


Research

Inden vi begynder at designe, er det vigtigt at vi kender brugerne. Vi begynder processen med at møde brugerne og lære om, hvordan de tænker og arbejder. Det kan f.eks. gøres via observation, interviews, fokusgrupper eller ved at teste eksisterende løsninger for at se, hvordan deres nuværende brugeroplevelse er.


Analyse

Denne analyse fører typisk til en række Personas, dvs. beskrivelser af typiske brugere som om de er rigtige mennesker med personlig motivation, mål, præferencer og kvalifikationer. Brugernes typiske workflows dokumenteres desuden i scenarier, der beskriver arbejdsgange set fra brugerens perspektiv.


Interaktionsdesign (UX)

Når vi har indsamlet tilstrækkelig viden om brugerne, kan vi begynde at generere ideer til designet. Vi afholder en eller flere brainstorm-sessioner med udviklingsteamet og andre relevante personer. Innovation skabes ved at forestille sig helt nye måder at arbejde på, og vi forsøger at komme med så mange nye idéer som muligt i denne fase. De bedste ideer bliver udvalgt og vi ender med et idekatalog, der kan anvendes i designfasen.

For hvert af de vigtigste scenarier skitserer vi en eller flere løsninger, der viser brugeroplevelsen og brugerflowet. Designet udvikles i form af wireframes, der sættes sammen til en interaktiv prototype, der går fra løse skitser til detaljeret design. Vi diskuterer løbende designet med udviklingsteamet, ledelse og brugere, og finder derved ud af, hvad der virker og hvad der ikke gør. Så justerer vi igen designet og prototypen, og vi fortsætter med at gentage processen, indtil vi har det rigtige interaktionsdesign på plads. Denne fase består typisk af 3 til 5 iterationer.


Usability test

En brugervenlighedstest kan udføres på ethvert trin i den brugercentrerede designproces, og den bør ligge så tidligt som muligt i forløbet. Hvis vi venter med at teste til designet næsten er færdigt, er det svært at ændre andet end overfladiske detaljer.

Vi anvender den klassiske metode til brugervenlighedstest, også kendt som “tænke-højt test”. En bruger bliver bedt om at udføre en række opgaver ved hjælp af en prototype uden at få nogen hjælp. Derved synliggøres der, hvilke elementer i designet, der er brugervenligt og hvilke, der er uklare og skaber forvirring.  Resultaterne fra testen dokumenteret i en kort rapport, og efterfølgende besluttes det, hvilke dele af designet, der skal laves om.


User Interface design (UI)

Til sidst laves det visuelle design til interfacet, så løsningen får det rette ‘look and feel’. Vi lægger vægt på, at designet understøtter interaktionsdesignet og brugervenligheden og er enkelt, indbydende og moderne.

Det endelige design dokumenteres i detaljer, så udviklingsteamet kan implementere det. Vi leverer et designspecifikation, der indeholder en visuel repræsentation af alle skærme, en style guide, samt en beskrivelse af retningslinjer for interaktionsdesignet.